دانشجو.دانشگاه سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – صندوق رفاه دانشجویان تقویم تسهیلات رفاهی نیمسال اول تحصیلی ۹۶-۹۵ را به همراه فهرست انواع وام های دانشجویی بنیاد علوی اعلام کرد.

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از خبرنگار مهر، صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم همچنین میزان مبلغ وام های دانشجویی بنیاد علوی را برای پرداخت به دانشجویان روزانه و شبانه، دانشگاه های دولتی، آموزشکده ها، و دانشگاه پیام نور (مجرد ۶ میلیون ریال و متاهل ۸ میلیون ریال) اعلام کرد. 

پرداخت هزینه های وام تحصیلی و وام ویژه دکتری به صورت همزمان امکان پذیر نیست.

تقویم ارائه تسهیلات دانشجویی

براساس تقویم تسهیلات دانشجویی، سیستم اتوماسیون فاز ۲ صندوق رفاه دانشجویان برای ثبت تقاضای تمام تسهیلات صندوق رفاه دانشجویان از ۵ مهرماه فعال شده است.

همچنین براساس این تقویم، دانشگاه‌ها باید اطلاعات دانشجویان واجد شرایط دریافت هریک از وام ها را از ۵ مهر تا ۲۲ آبان ۹۵ در سیستم اتوماسیون ثبت کنند.

همچنین دانشگاه‌ها در زمان مذکور فرصت دارند، فهرست وام را تهیه کرده و فهرست های ایجاد شده را توسط معاونت دانشجویی دانشگاه تایید کنند.

پس از اینکه معاونت های دانشجویی دانشگاه ها فهرست وام را تهیه و ارسال کردند، کارشناس های مربوطه از جمله مدیرسیستم، مدیر تسهیلات و معاون تسهیلات صندوق رفاه دانشجویی ۱۲ روز کاری پس از تایید معاونت دانشجویی، فرصت دارند که لیست های دریافتی را تایید کنند.

همچنین ارسال لیست های تایید شده به امور مالی صندوق رفاه دانشجویان جهت صدور چک تا ۱۲ روز پس از تایید و امضاء معاونت دانشجویی دانشگاه صورت می گیرد.

نکات ضروری درباره مدارک لازم وام دانشجویی

براساس تقویم تسهیلات رفاهی نیمسال اول تحصیلی ۹۶- ۹۵، مدارک لازم جهت اسکن و الصاق در پرونده دانشجویان متقاضی هریک از وام ها در بخش راهنمای تسهیلات پایگاه اطلاع رسانی صندوق خلاصه شده است و جهت تسریع در امر پرداخت باید ثبت تقاضای وام با الصاق مدارک مورد نیاز صورت پذیرد.

اعتبارات به صورت یک مرحله در هر نیمسال تحصیلی توزیع می شود و افزایش اعتبار امکان ندارد. اعتبارات وام تسهیلات تحصیلی و تسهیلات شهریه به صورت تخصیصی در سیستم اتوماسیون قابل مشاهده است. اعتبارات سایر وام ها به صورت نیمه متمرکز است.

بدیهی است که دانشگاه‌ها باید نسبت به ایجاد لیست متقاضیان اقدام کرده و براساس اعتبار موجود و مبلغ مورد تقاضا اعتبار هر دانشگاه توسط صندوق رفاه تعیین و تخصیص می یابد.  

مبلغ تخصیص در وام‌های نیمه متمرکز معادل مبلغ آنها نخواهد بود. پس از بازده زمانی تعیین شده فوق الذکر، امکان ثبت وام های ضروری، ازدواج، و تسهیلات مسکن از ابتدای هر ماه به مدت ۲۰ روز میسر است پس از انقضاء مهلت اعتبار لیست وام های یاد شده تخصیص داده خواهد شد.

همچنین صندوق رفاه اعلام کرد ثبت سند تعهد اسکن و الصاق آن در سیستم اتوماسیون فاز دو الزامی است و اگر چنانکه اسکن مذکور به غیر از تصویر سند تعهد باشد تمام اطلاعات و لیست های وام متقاضیان به دانشگاه مربوطه عودت داده می شود و از پرداخت وام جلوگیری می شود.