سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) –  تهران- ایرنا- دبیر ستاد اجرایی نقشه جامع علمی کشور، طراحی و ساخت ماهواره های دانشجویی را مرتبط با غرور ملی دانست و توقف آن را در خروج نخبگان از کشور تاثیرگذار خواند.

پی اچ دی آزمون : به گزارش خبرنگار علمی ایرنا، دکتر ‘منصور کبگانیان’ شامگاه سه شنبه در حاشیه نشست هشتاد و سومین جلسه شورای ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور در جمع خبرنگاران گفت: بحث ماهواره های دانشجویی، موضوع غرور ملی و در خروج نخبگان از کشور تاثیرگذار است، در حال حاضر، کشور بسیار کوچک امارات در حوزه علم و فناوری و حوزه فضایی بودجه های بالایی را مدنظر قرار داده و بسیاری از محققان کشورهای همسایه را جذب می کند که این مساله، یک خطر محسوب می شود.
وی تاکید کرد: انتظار داریم دولت با وظایفی که در حمایت از علم و فناوری دارد، در این حوزه ها قاطع باشد و فشارهایی که بخش های دیگر دستگاه های اجرایی برای کند کردن حرکت علمی وارد می کنند، از سوی هیات دولت مورد توجه قرار نگیرد.
کبگانیان، افزایش سهم بودجه پژوهشی و علم و فناوری از تولید ناخالص داخلی کشور به منظور عقب نماندن از رقبای علمی و فناوری بین المللی و منطقه ای را یک ضرورت اساسی برشمرد.
وی در خصوص دیگر مباحث جلسه ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور اظهار داشت: بحث اصلی که از ابتدا در دستور جلسه قرار داشت، آمایش آموزش عالی در دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان یکی از زیر نظام های آموزش عالی کشور بود و پس از تصویب طرح آمایش برای وزارتخانه های علوم و بهداشت، قرار شد سهم دانشگاه آزاد نیز در نظام آموزش عالی مشخص و تصویب شود.
کبگانیان افزود: پس از چندین ماه ارزیابی کارشناسی، پیشنهادات دانشگاه آزاد اسلامی توسط کارشناسان ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور، مورد بررسی فنی دقیق قرار گرفت و در برخی موارد، توافق حاصل شد و برای دیگر موارد نیز قرار شد جمع بندی نهایی در جلسه شورا صورت پذیرد.
وی خاطرنشان کرد: در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی، موضوع آمایش آموزش عالی دانشگاه آزاد اسلامی با این قید تصویب شد که سند این دانشگاه در ذیل سند آمایش آموزش عالی وزارت علوم باشد به این معنی که در برخی موارد نظارت کیفی و برنامه ریزی از سوی وزارت علوم انجام گیرد.
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی به حساسیت این شورا بر مقوله کیفیت تاکید کرد و گفت: نسبت دانشجویان تحصیلات تکمیلی از کل دانشجویان دانشگاه آزاد در افق چشم انداز، باید ۲۵ درصد باشد و این آمار در نقشه جامع علمی برای کل کشور ۳۰ درصد است.
وی اضافه کرد: در بخش تحصیلات تکمیلی نیز تاکید شد که سهم دانشجویان دکتری حتما مشخص شود و از سقف تعیین شده، بالاتر نرود و از این پس دانشگاه آزاد روی بحث کیفیت متمرکز شود و درصد دانشجویان دکتری نیز از تعداد کل دانشجویان این دانشگاه به میزان ۲.۵ درصد تعیین شد.
دبیر ستاد اجرایی نقشه جامع علمی کشور یادآور شد: در ازای هر ۲۵ دانشجو باید یک عضو هیات علمی استادیار به بالا در دانشگاه آزاد وجود داشته باشد و سرانه مقالات علمی پژوهشی معتبر هر سال برای هر عضو هیات علمی استادیار به بالا دو مقاله تصویب شد.
به گفته کبگانیان، درصد رشته محل هایی که تا زمان برنامه چشم انداز براساس نیازهای منطقه ای باید مورد بازنگری قرار گیرند با هماهنگی آمایش آموزش عالی وزارتخانه های علوم و بهداشت، ۱۰۰درصد تصویب شد و درصد منابع غیرشهریه از کل منابع مالی نیز باید ۴۰ درصد باشد.
وی تصریح کرد: براساس سند آمایش آموزش عالی، حداقل درصد دانشجویان غیرایرانی به کل دانشجویان ۲.۵ درصد و سهم اعضای هیات علمی استادیار به بالا باید ۸۰ درصد باشد.
هشتاد و سومین جلسه شورای ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور در محل دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکیل شد.
علمی**۱۰۵۵**۲۰۱۷
خبرنگار: زینب کارگر**انتشاردهنده: زهره محتشمی پور