سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) –  تهران-ایرنا- پیش اجلاسیه نظریه «قانون طبیعی اسلامی» در محل پژوهشگاه حوزه و دانشگاه برگزار شد.

پی اچ دی آزمون : به گزارش روز سه شنبه ایرنا از شورای عالی انقلاب فرهنگی، در این نشست که توسط دبیرخانه هیات حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد؛ حجت الاسلام محمد حسین طالبی، صاحب نظریه «قانون طبیعی اسلامی» به تشریح مبانی، مبادی و ابعاد نظریه خود پرداخت.
وی گفت: قـانون طبیعی در غرب برخلاف حوزه اسلامی بسیار مشهور است و کتاب ها و مقالات فراوانی در غرب حاوی نظریه­ های متعددی در باب قانون طبیعی است.
طالبی افزود: قانون طبیعی در غرب یک دکترین است که نظریه های گوناگون را در خـود جـای داده و بنابراین، پیشینه قانون طبیعی در غرب سابقه ای بیش از ۲۵ قرن دارد.
این استاد دانشگاه ادامه داد: با وجود اهمیت زیاد آموزه قانون طبیعی در مباحث مربـوط بـه عقل عملی و فلسفه های مضاف، با کمال تأسف در حوزه اسلامی به جز چند اثر مکتوب از نگارنده در این زمینـه تاکنون اثر دیگری که حاوی نظریه اسلامی درباره قانون طبیعی باشد، منتشر نشده است.
طالبی گفت: قانون طبیعی اسلامی خـود را در شاکله بایدها و نبایدهای بدیهی صادرشده از عقل بشر نشان می دهد که از مراتب سه گانـه نفـس آدمی (نبـاتی، حیوانی و ناطقه) با عنایت به نیازهای انسان برای وصول به مقام قرب الهی، یعنی با توجه به مقصد حرکـت انسـان به سوی کمال مطلق و رسیدن به مقام خلیفه اللهی بدست می آید.
براساس این گزارش، اعضای ناقد پس از بررسی طرح نامه و گفتگو درباره ابعاد مختلف نظریه پرسش هایی را مطرح کردند و در نهایت مقرر شد ارائه دهنده این نظریه با اعمال اصلاحات مد نظر داوران، مجددا در پیش اجلاسیه دیگر نظریه خود را به بحث و نقد بگذارد.