پژوهشگاه حوزه و دانشگاهسایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – پیش اجلاسیه نظریه «قانون طبیعی اسلامی» در محل پژوهشگاه حوزه و دانشگاه برگزار شد.

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از خبرگزاری مهر به نقل از شورای عالی انقلاب فرهنگی، در این نشست که توسط دبیرخانه هیات حمایت از کرسی‌های نظریه‌پردازی، نقد و مناظره شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد؛ حجت الاسلام دکتر محمد حسین طالبی، صاحب نظریه «قانون طبیعی اسلامی» به تشریح مبانی، مبادی و ابعاد نظریه خود پرداخت.

وی گفت: قـانون طبیعـی در غـرب برخلاف حوزه اسلامی بسیار مشهور است و کتاب ها و مقالات فراوانی در غرب حاوی نظریه­ های متعددی در بـاب قانون طبیعی است.

وی افزود: درواقع، قانون طبیعی در غرب یک دکترین است که نظریه‌های گوناگون را در خـود جـای داده و بنابراین، پیشینه قانون طبیعی در غرب سابقه ای بیش از ۲۵ قرن دارد.

این استاد دانشگاه ادامه داد: با وجود اهمیت زیاد آموزه قانون طبیعـی در مباحـث مربـوط بـه عقل عملی و فلسفه‌های مضاف، با کمال تأسف در حوزه اسلامی به جز چند اثر مکتوب از نگارنده در این زمینـه تاکنون اثر دیگری که حاوی نظریه اسلامی درباره قانون طبیعی باشد، منتشر نشده است.

طالبی گفت: قانون طبیعی اسـلامی خـود را در شاکله بایدها و نبایدهای بدیهی صادرشده از عقل بشر نشان می‌دهد که از مراتـب سـه گانـه نفـس آدمـی (نبـاتی، حیوانی و ناطقه) با عنایت به نیازهای انسان برای وصول به مقام قرب الهی، یعنی با توجه به مقصد حرکـت انسـان به سوی کمال مطلق و رسیدن به مقام خلیفه اللهی بدست می آید.

براساس این گزارش، اعضای ناقد پس از بررسی طرح‌نامه و گفتگو درباره ابعاد مختلف نظریه پرسش هایی را مطرح کردند و در نهایت مقرر شد ارائه دهنده این نظریه با اعمال اصلاحات مد نظر داوران، مجددا در پیش اجلاسیه دیگر نظریه خود را به بحث و نقد بگذارد.