تعامل دانشگاه خواجه نصیر با دانشگاه‌های روسیه در زمینه هوافضا