صبح امروز ( سه شنبه ) ششم مهر ماه مراسم ورودی دانشجویان جدید دانشگاه تهران با حضور مسوولان دانشگاه و دانشجویان برگزار شد.