انجمن علوم سیاسی ایران سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – عضو هیات علمی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم در مجمع عمومی نوبت دوم انجمن علوم سیاسی ایران به ریاست این انجمن انتخاب شد.

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دکتر سیدعبدالامیر نبوی در انتخابات  انجمن علوم سیاسی با توجه به پیش بینی های قانونی مندرج در اساسنامه به ریاست انجمن انتخاب شد.

همچنین دکتر قدیر نصری، دکتر علی مرشدی زاده، دکتر غلامرضا حداد و دکتر جهانگیر کرمی به عنوان اعضای جدید هیات مدیره و دکتر امیر هوشنگ میرکوشش به عنوان بازرس انجمن انتخاب شدند

دکتر مجتبی مقصودی و دکتر محمد کاظم سجادپور علیرغم کسب آراء دوم و چهارم در این انتخابات، به دلیل دو دوره عضویت در هیات مدیره قبلی و عدم کسب سهمیه سه  چهارم آرا نتوانسته اند به عنوان عضو هیات مدیره انتخاب  شوند.