سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – ورودی‌های جدید دانشگاه علم‌وصنعت امروز (دوشنبه) برای ثبت‌نام به این دانشگاه مراجعه کردند.

ثبت نام دانشجویان جدیدالورود دانشگاه علم و صنعت