سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – ‌رئیس دانشگاه لرستان گفت: طی دو سال اخیر بالغ بر ۴ میلیارد تومان اجناس تولید داخل از میلگرد گرفته تا دستگاه‌های آزمایشگاهی خریداری شده است.

دانشگاه لرستان

‌دکتر خسرو عزیزی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا ‌، اظهار کرد: فعالیت دانشگاه پژوهش‌محور صرفاً به چاپ مقاله ختم می‌شود در حالی که دانشگاه‌ها باید به سمت مهارت‌آفرینی پیش روند تا با تولید علم و ایده‌پردازی به فناوری و نهایتاً ثروت برسند.

وی بیان کرد: بحث پژوهش، در برنامه راهبردی به دانشگاه‌ محول شده و در این راستا باید هیأت علمی بداند چالش استان در چه زمینه‌ای است تا مقالاتی که تولید می‌کند متناسب با این چالش‌ها باشد.

رئیس دانشگاه لرستان ادامه داد: کلیه اولویت‌های دستگاه‌های اجرایی استان را شناسایی و ۱۲ کمیسیون تخصصی در این راستا تشکیل دادیم  تا بر حسب اولویت‌ها در رشته‌های مورد نظر به کمیسیون مربوطه ارجاع شود.

وی بیان کرد: پس از بررسی اولویت‌ها در کارگروه از یک درصد بودجه پژوهشی دستگاه‌های اجرایی اخذ خواهد شدتا بخشی از چالش‌های پیش روی توسعه حل شود.

عزیزی گفت: طی دو سال اخیر بالغ بر ۴ میلیارد تومان اجناس تولید داخل از میلگرد گرفته تا دستگاه‌های آزمایشگاهی خریداری شده است.

وی ادامه داد: همچنین یک دستگاه HPLC از دانشگاه صنعتی شریف خریداری کردیم که با نمونه ژاپنی برابری می‌کند.

رئیس دانشگاه لرستان در رابطه با زیباسازی محیط دانشگاه لرستان با بیان اینکه در فصل کوچ با معضل ورود دام به محوطه دانشگاه مواجه‌ایم، اظهار کرد: برای محصور کردن دانشگاه لرستان ۱٫۵ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.

عزیزی با تاکید براینکه خیلی از زیرساخت‌هایی که در دانشگاه صنعتی اصفهان و باهنر کرمان ۲۰ سال پیش ساخته شدند و این در حالیست که دانشگاه لرستان و باهنر کرمان با هم راه‌اندازی شدند، بیان کرد: آب آشامیدنی  این دانشگاه از طریق چاه تأمین می‌شود و متأسفانه سیستم فاضلاب دانشگاه لرستان به سیستم دفع فاضلاب شهری وصل نیست.

وی گفت: هر ساله برای تأمین سوخت  فسیلی دانشگاه لرستان بین ۸۰۰ میلیون تومان تا یک میلیارد تومان هزینه می‌شد اما در سال ۹۰ استارت این پروژه زده شد و ۳ کیلومتر گازرسانی در دانشگاه انجام شد که در مهرماه جاری خوابگاه‌های این دانشگاه از گاز شهری برخوردار می‌شوند.