سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – سرپرست دانشگاه فرهنگیان گفت: فرهنگ گفت‌وگو و دوری از خشونت را به فرهنگ عمومی تبدیل کنیم.

دکتر مهرمحمدی سرپرست دانشگاه فرهنگیان

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از ایسنا، دکتر محمود مهرمحمدی در مراسم آغاز سال تحصیلی دانشگاه فرهنگیان استان لرستان اظهار کرد: این هفته، بزرگداشت دفاع مقدس است و رییس جمهور نیز در مراسم آغاز سال تحصیلی، پرسش مهر را طبق سنت چندین ساله در آموزش و پرورش مطرح کردند؛ این پرسش در مورد مقابله با خشونت بود و به این ترتیب بیان کردند چطور می‌توانیم با خشونت و تروریسم مقابله کنیم و پیام همزیستی را نیز نشر دهیم.

وی اضافه کرد: در این هفته سخن از پرهیز از خشونت و دعوت به مدارا و رفق آمده است و همگی به اندیشیدن به این معانی فراخوانده شده‌اند.

مهرمحمدی تصریح کرد: جنگ تحمیلی با اراده و خواست ما نبود و به ناچار مجبور شدیم برای دفع شر دشمن و حفظ کیان خود به عرصه‌های نبرد بشتابیم وگرنه ما فرزند صلحیم و صلح، ارزشی برتر و نیکوتر است. ما فرزندان استدلال و گفتگوییم و همین را می‌توان در پیام رییس جمهور به عینه دید که همگان را به اندیشیدن دعوت می‌کند.

سرپرست دانشگاه فرهنگیان ادامه داد: هرجا که دفع شر لازم باشد، آماده هستیم؛ اما اراده ما پرهیز از خشونت و دعوت به صلح، مودت، همزیستی و رفق در همه دوره‌هاست.

وی خاطرنشان کرد: دعوت به صلح و مودت در بعد جهانی از جانب نظام در احترام به مذاکرات نمود پیدا کرد و پایبندی به صلح در سطح جهانی باعث شد حق داشتن فناوری هسته‌ای ما را سایر کشورها به رسمیت بشناسند و به آن احترام بگذارند.

مهرمحمدی خاطرنشان کرد: در سایه تفاهم به هر ترتیبی توانستیم پایه‌های آن چیزی را که برای کشور می‌دانیم، بنا نهیم و همه جهانیان نیز این توفیق ما را شاهدند.

سرپرست دانشگاه فرهنگیان اظهار کرد: ما از طریق گفتمان و مذاکره می‌توانیم به توفیقات دیگر دست یابیم و از آرمان و اندیشه‌های خود نیز عقب‌نشینی نکنیم. توفیق جمهوری اسلامی ایران در عرصه بین‌المللی آنقدر برجسته بود که رقبای منطقه‌ای را به واکنش‌های دیوانه‌وار و افراطی واداشت.

وی ادامه داد: در سایه صلح، ایران توانست در صدر مذاکره با کشورهای دنیا قرار بگیرد، قطعاً موقعیت آن تثبیت شده و این موضوع برای اسرائیل قابل تحمل نیست. آنها هر کاری می‌کنند که قاعده صلح کنونی به شکل اول برگردد؛ چراکه می‌دانند برنده این بازی ایران است و با آن قدرتش در ناحیه افزایش پیدا می‌کند.

مهرمحمدی اضافه کرد: در داخل کشور نیز باید با هم همزیستی داشته باشیم و مودت، صلح و رفق را گسترش دهیم. اگر رقابت ناسالم را کنار بگذاریم، از چنان قدرتی برخوردار می‌شویم که شرایط و فرصت بهتری را به دست آوریم.

سرپرست دانشگاه فرهنگیان تصریح کرد: پیامی را که دستگاه دیپلماسی در دنیا مخابره می‌کنند، دستگاه تعلیم و تربیت در سطح داخلی نشر می‌دهند. بی‌دلیل نیست که رییس جمهور آن را در سطح مدارس آموزش و پرورش مطرح می‎کنند؛ چراکه الگوی نمادین فراخواندن به اندیشیدن مدارس هستند و متفکران و صاحبنظران آن همه باید بیندیشند و عملیاتی کنند.

وی تصریح کرد: باید فرهنگ گفتگو و دوری از خشونت را به فرهنگ عمومی تبدیل کنیم. هرجا مسؤولیتی متوجه آموزش و پرورش باشد، لاجرم بیشتر به دانشگاه‌های تربیت معلم برمی‌گردد و این دانشگاه نقش حساسی دارد.

مهرمحمدی خاطرنشان کرد: در دنیای امروز قصد دارند اسلام را با تبدیل کردن به پوستین وارونه بد جلوه دهند و روزانه شاهد اتفاقاتی در جهان هستیم که می‌خواهند چهره اسلام را زشت نشان بدهند، در چنین مواقعی معلمین را باید به عنوان آمران به صلح، تقویت و تربیت کنیم.

سرپرست دانشگاه فرهنگیان کشور ادامه داد: اگر منش و باورهای معلم چنین ویژگی را به همراه داشته باشد، قطعاً بخش عظیمی از مشکلات حل می‌شود. معلم نقش محوری دارد و باید او را به جد در انجام مأموریت و مسؤولیت خود یاری کرد.

وی تصریح کرد: در دانشگاه فرهنگیان بیش از توجه به برنامه رسمی قصد داریم برنامه درسی غیررسمی را توسعه دهیم تا دانشجومعلم با فضای گفتگو و مناظره درگیر شده و رشد یابد.