سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) –  تهران – ایرنا – معاون آموزشی دانشگاه جامع علمی – کاربردی گفت: اجرای دوره های تک پودمان بین سطوح تحصیلی این دانشگاه از مهر ماه آغاز و دستورالعمل نحوه اجرا و درخواست برگزاری این دوره ها نیز از طریق سامانه ابلاغ شده است.

پی اچ دی آزمون : به گزارش ایرنا، محمد اخوان در این باره افزود: دستورالعمل نحوه درخواست برگزاری و اجرای دوره های آموزش های عالی تحصیلات تکمیلی بین سطوح تحصیلی( تک پودمان) تصویب و ابلاغ شده است.
وی ادامه داد: از مهر ماه بخش خصوصی و دولتی می توانند تک پودمان های مورد نیاز خود را طراحی و پس از تصویب در شورای گسترش آموزش عالی با همکاری دانشگاه جامع علمی کاربردی اجرایی کنند.
معاون آموزشی دانشگاه جامع علمی – کاربردی خاطرنشان کرد: براساس این دستورالعمل، برگزاری تک پودمان ها برای بین سطوح دیپلم و کاردانی، کاردانی و کارشناسی، کارشناسی و کارشناسی ارشد و کارشناسی ارشد و دکتری طراحی و تدوین می شود.
اخوان گفت: اکنون برخی دستگاه های اجرایی دولتی و خصوصی مجوز برگزاری تک پودمان ها برای بین سطوح تحصیلی را از این دانشگاه دریافت کرده اند که این دوره ها از مهر ماه اجرایی خواهد شد.
وی ادامه داد: ساعات آموزشی تک پودمان های این دانشگاه بین ۱۶۰ تا ۴۸۰ ساعت است که ۷۰ درصد آموزش ها در این دوره ها بصورت مهارتی و ۳۰ درصد به صورت نظری ارائه می شود.
معاون آموزشی دانشگاه جامع علمی – کاربردی تأکید کرد: دوره های تک پودمان این دانشگاه به صورت نیمه وقت، پاره وقت و تمام وقت قابلیت اجرایی دارد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه جامع علمی – کاربردی، اخوان خاطرنشان کرد: دوره های تک پودمان این دانشگاه به نحوی طراحی می شوند که افراد بتوانند در محیط کار آموزش های لازم را برای ارتقا سطح شغلی خود دریافت کنند.
وی با بیان اینکه دانشگاه جامع علمی – کاربردی بستر لازم برای برگزاری دوره های تک پودمان را دارد، گفت: دستگاه های اجرایی دولتی و بخش خصوصی می توانند تک پودمان های مورد نیاز خود را طراحی و پس از تصویب در شورای گسترش دانشگاه این دوره ها را برگزار کنند.
معاون آموزشی دانشگاه جامع علمی – کاربردی تصریح کرد: از مزایای دوره های تک پودمان می توان به انعطاف پذیری دوره ها براساس نیاز جامعه، توجه به آمایش سرزمینی، شتاب بخشیدن به روند تربیت نیروی انسانی کارآمد، کاهش هزینه های آموزش و زمان کوتاه برای برگزاری این دوره ها اشاره کرد.