دانشگاه شریف سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – دانشگاه های صنعتی شریف و کرتن استرالیا تفاهم نامه گسترش همکاری های مشترک در زمینه های آموزشی و پژوهشی امضا کردند.

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از خبرگزاری مهر، به نقل از دانشگاه صنعتی شریف، هیاتی چهارنفره از دانشگاه کرتن استرالیا از دانشگاه صنعتی شریف بازدید کردند و در حاشیه این بازدید تفاهم نامه ای میان دو دانشگاه امضا شد.

در این جلسه راه های همکاری و تعامل میان دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه کرتن به عنوان یکی از دانشگاه های برتر جهان بررسی شد.

پروفسور استلبویکس معاون دانشگاه کرتن استرالیا ضمن اشاره به وجود مراکز تحقیقاتی مشترک و مرتبط بین دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه کرتن بر توسعه و گسترش در زمینه های پژوهشی به خصوص حوزه مهندسی نفت تاکید کرد.

اعضای این هیات از مجتمع خدمات فناوری شریف و آزمایشگاه های مهندسی نفت این دانشگاه بازدید کردند.