شبکه علمی وارد فاز اجرایی شد/ دسترسی دانشگاه‌ها به اینترنت پرسرعت