محمدعلی برخورداری سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – روابط دانشگاهی ایران و روسیه در زمینه مهندسی راه آهن با همکاری دانشگاه علم و صنعت توسعه می یابد.

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از خبرگزاری مهر، به نقل از دانشگاه علم و صنعت، ‌روسای راه آهن ایران و روسیه در حاشیه برگزاری نمایشگاه ریلی اینوترنس ۲۰۱۶  بر تقویت همکاری های علمی و پژوهشی میان دو کشور در زمینه ریلی تاکید کردند.

در این جلسه که محمدعلی برخورداری رئیس دانشگاه علم و صنعت نیز حضور داشت، مقرر شد با هدف بهره گیری بهتر از قراردادهای فنی میان دو کشور در زمینه ریلی و توسعه همکاری های فنی و تخصصی دانشگاهی در این حوزه، دانشگاه علم و صنعت با دانشگاه راه آهن مسکو همکاری کند.

همچنین راه آهن ایران و روسیه از همکاری دو دانشگاه علم و صنعت و راه آهن مسکو نیز حمایت کند.

دانشگاه راه آهن مسکو با ۵۵ هزار دانشجو یکی از دانشگاه های ایالتی واقع در شهر مسکو است که به عنوان بزرگترین نهاد علمی در حوزه حمل و نقل ریلی در روسیه فعالیت می کند.

دانشگاه علم و صنعت نیز با توجه به دارا بودن دانشکده مهندسی راه آهن تنها دانشگاه خاورمیانه است که دارای بخش تخصصی مهندسی راه آهن است.