محمد فرهادی وزیر علوم تحقیقات و فناوری سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – ایلام-وزیر علوم از ایجاد رشته های دانشگاهی متناسب با نیاز بازار کار برای اشتغالزایی خبر داد.

به گطزارش خبرنگار مهر، محمد فرهادی صبح شنبه در فرودگاه شهدای ایلام اظهار داشت: رشته های دانشگاهی در سال جاری بازنگری می شوند و رشته هایی که بین پنج تا ۱۰ سال از پذیرش آنها می گذرد به رشته های مدرن و بین رشته ای تغییر پیدا می کنند.

وی بیان داشت: رشته های جدید متناسب با نیاز جامعه و بازار کار برای رونق اشتغال در کشور ایجاد می شوند.

وزیر علوم با اشاره به اینکه در راه اندازی رشته های جدید دانشگاهی به ظرفیت دانشگاه ها هم توجه شده است، گفت: دانشگاه ها باید به سمت کارآمدی حرکت کنند.

فرهادی عنوان کرد: یکی از مهمترین اولویت های رشته های جدید دانشگاهی بحث نیاز بازار و جامعه است.