سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) –  مسکو – ایرنا – نشست رئیسان و نمایندگان پارک های علم و فناوری ایران با حضور وحید احمدی معاون وزارت علوم برای هماهنگی جمعی با توجه به برنامه میزبانی اصفهان از اجلاس سال ۲۰۱۸ کنفرانس جهانی انجمن بین المللی موسسات و پارک های علم و فناوری (ASP) در حاشیه نشست این انجمن در مسکو برگزار شد.

پی اچ دی آزمون : به گزارش ایرنا، شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان امروز (پنجشنبه) در نشست اعضای کنفرانس جهانی انجمن بین المللی موسسات و پارک های علم و فناوری (ASP) در مسکو به عنوان میزبان سال ۲۰۱۸ این نشست انتخاب شد.
در جریان رای گیری اعضای انجمن، شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان با توجه به معرفی امکانات و توانمندی های این مجموعه و همچنین پیشینه فعالیت های پارک های علم و فناوری جمهوری اسلامی که از سوی هیات ایرانی به ریاست معاون وزارت علوم انجام شد، توانست آرای لازم را برای میزبانی کسب کند.
در نشست رئیسان و نمایندگان پارک های علم و فناوری ایران، احمدی معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم با معرفی توانمندی های شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان، تاکید کرد که این مرکز توانمندی و ظرفیت های خوبی دارد و می تواند میزبان شایسته کنفرانس ۲۰۱۸ انجمن بین المللی پارک های علم و فناوری دنیا باشد و دولت هم از این برنامه پشتیبانی کاملی انجام خواهد داد.
خسرو پیری مدیر کل فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نیز گفت: امروز شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان فقط به نام این شهر شناخته نمی شود بلکه به عنوان یک مرکز ملی دیده می شود و با توجه به حمایت ها میزبان خوبی برای کنفرانس آینده انجمن خواهد بود.
مهدی کشمیری رئیس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان نیز برنامه حمایت دیگر پارک های علمی و فناوری ایران از تصمیم میزبانی کنفرانس سال ۲۰۱۸ را ارزشمند خواند و تاکید کرد زمینه های فراوانی برای معرفی توانمندی های دانشی و فناورانه ایران شکل خواهد گرفت.
در ایران ۳۹ پارک علم و فناوری و ۱۷۶ مرکز رشد فناورانه در حال فعالیت است.
همچنین لویی سنز دبیرکل انجمن بین المللی پارک های علم و فناوری جهان در حاشیه نشست مسکو در دیدار با احمدی معاون وزارت علوم برای گسترش فراگیر روابط با ایران ابراز آمادگی کرد.
در جریان این دیدار که در حاشیه نشست مسکو برگزار شد، سنز ضمن استقبال از همکاری با ایران و نتیجه بخش بودن مذاکرات دو طرف، گفت: با توجه به تجربه همکاری و نقش جمهوری اسلامی در پیشرفت برنامه های انجمن، ارزشمند بودن فعالیت پارک های علم و فناوری ایران و همچنین حمایت های دولتی، برنامه میزبانی اصفهان از نشست سال ۲۰۱۸ زمینه مناسبی برای شکل گیری همکاری های بیشتر است.
دبیرکل این انجمن تاکید کرد: بدون شک پشتیبانی دولت و پارک های فناوری ایران از شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان می تواند تضمین برگزاری کنفرانسی موفق را فراهم کند تا نمایندگان همه کشورها با توان جمهوری اسلامی در این عرصه بیش از گذشته آشنا شوند.
مصطفی کریمیان اقبال نماینده غرب آسیا و شمال آفریقای پارک های علم و فناوری نیز در مذاکره هیات ایرانی با دبیرکل انجمن بین المللی پارک های علم و فناوری جهان، گفت: شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان برای میزبانی موفق کنفرانس ۲۰۱۸ از همکاری ۳۸ پارک دیگر از جمله یزد، اصفهان و خراسان برخوردار خواهد شد و دولت نیز از آن پشتیبانی می کند.
کنفرانس چهار روزه انجمن بین المللی موسسات و پارک های علم و فناوری (ASP) با حضور هیات هایی از ۳۴۰ پارک علمی و فناوری از ۱۷۶ کشور امروز در مسکو پایان یافت.
در این نشست مسائل مربوط به گسترش همکاری های دوجانبه و چند جانبه بین کشورهای مختلف در این عرصه و همچنین رفع مشکلات و موانع احتمالی بر سر راه گسترش همکاری های فناورانه و دانش های نو بررسی شد.
ابراهیم واشقانی فراهانی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی، حسن خوش قلب مشاور معاون و رئیس حوزه معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم، احمد غلامی رایزن علمی ایران در روسیه و اوکراین و شماری از رئیسان پارک های علم و فناوری ایران از جمله اعضای هیات ایرانی در سفر به روسیه برای شرکت در کنفرانس جهانی انجمن بین المللی موسسات و پارک های علم و فناوری هستند.
اروپام ** انتشار دهنده: هادی مولوی نیا