سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – معاون آموزشی وزارت بهداشت از ابلاغ استانداردهای اختصاصی ارزشیابی و اعتباربخشی آموزشی بیمارستان‌های دانشگاه‌های علوم‌پزشکی کشور خبر داد.

تخت بیمارستان

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از ایسنا، باقر لاریجانی طی بخشنامه‌ای به روسای دانشگاه‌ و دانشکده‌های پزشکی کشور اعلام کرد: برنامه‌های تحول و نوآوری علوم‌پزشکی با رویکردی یکپارچه تمام نهادهای ارائه کننده خدمات آموزشی را مدنظر قرار داده و علاوه بر توسعه آموزش پزشکی در سطح پایه و بالین، به ارتقای کیفی علوم پزشکی در این سطوح نیز اهمیت می‌دهد.

وی در ادامه تدوین استانداردهای ارزشیابی و اعتباربخشی بیمارستان‌های آموزشی و تحقق آن در مراکز آموزشی‌درمانی کشور را از جمله محورهای این برنامه برشمرد و افزود: این استانداردها در وزارت بهداشت به منظور ارتقای کیفیت خدمات آموزشی به همه دانشگاه‌های این وزارت‌خانه ابلاغ و دانشگاه‌ها ملزم به اجرایی کردن آن هستند.

معاون آموزشی وزارت بهداشت سابقه برنامه اعتباربخشی آموزشی در بیمارستان‌های آموزشی اشاره کرد و گفت: ارزیابی درونی مراکز آموزشی درمانی سراسر کشور بر اساس دستورالعمل اعتباربخشی آموزشی بیمارستان‌های دانشگاه‌های علوم‌پزشکی در حوزه معاونت آموزشی وزارت بهداشت که در گذشته نیز ابلاغ شده بود در حال حاضر با همکاری تمامی دانشگاه‌ها انجام می‌شود.

لاریجانی افزود: در این مرحله استانداردهای اختصاصی ارزشیابی و اعتباربخشی آموزشی بیمارستان‌های دانشگاه‌های علوم‌پزشکی در معاونت آموزشی وزارت بهداشت تدوین و به تأیید وزیر بهداشت رسیده است.

معاون آموزشی وزارت بهداشت همچنین اظهار کرد: البته اقداماتی نیز در زمینه استانداردهای آموزشی در بیمارستان‌های علوم پزشکی با محوریت معاونت درمان وزارت‌خانه در حال پیاده‌سازی است و با توجه به ویژگی‌های خاص آموزش و لزوم ارتقای کیفی آموزش علوم پزشکی، در تدوین این استانداردها به منظور جلوگیری از تکرار فرآیندهای ارزشیابی و تصریح در امر ارزیابی بیرونی، استانداردهای اعتباربخشی ملی بیمارستان‌ها به عنوان پایه این اعتباربخشی لحاظ شده و با تأکید بر الزامات مشترک برای اجرای برنامه‌های آموزشی در بیمارستان‌ها طراحی شده است.

لاریجانی در پایان با تأکید بر اینکه دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی کشور بر مبنای این استانداردها مقدمات ارزیابی بیرونی مراکز آموزشی درمانی مربوطه را فراهم می‌آورند خاطرنشان کرد: سنجه‌های مرتبط با استانداردهای فوق در آینده نزدیک به دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور ابلاغ خواهد شد.