سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – رییس دانشگاه تفرش گفت: موافقت شورای تامین استان مرکزی جهت راه‌اندازی آموزشگاه آزاد خلبانی در دانشگاه تفرش اخذ شده است.

آموزش خلبانی

دکتر محمدقاسم سحاب در گفت‌وگو با ایسنا، افزود: با پیگیری‌های به عمل آمده موافقت شورای تامین شهرستان و استان جهت راه‌اندازی آموزشگاه آزاد خلبانی اخذ شده است.

وی با بیان اینکه این مهم در دورنمای توسعه دانشگاه دیده شده است، تصریح کرد: اخذ مجوز بهره‌برداری منوط به ساخت باند است.

سحاب گفت: در حال حاضر این مهم به کمیته فضایی سازمان فضایی کشور رفته و باید بررسی‌های بیشتری روی آن صورت گیرد.  

رییس دانشگاه تفرش ادامه داد: نوع هواپیمایی که مورد استفاده قرار خواهد گرفت، از نوع سبک و خصوصی با قیمت ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان است که در فرودگاهی که احداث می‌شود، نگهداری خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه فرودگاه‌های آموزشی در سایر استان‌ها همچون استان قزوین نیز وجود دارد، اظهار کرد: فرودگاه آموزشی با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در زمین‌ دانشگاه احداث می‌شود و این مهم ارتباطی با آموزش عالی ندارد. در این مرحله فقط مجوز در اختیار قرار دادن زمین توسط دانشگاه تفرش باید انجام شود.

سحاب خاطرنشان کرد: نوع فعالیت از سوی سازمان هواپیمایی کشور تعیین می‌شود و خارج از فعالیت‌های آموزش عالی است.