سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – رییس دانشگاه لرستان گفت: رشته‌های محیط زیست و شیلات از لحاظ آمایش آموزش عالی منطقه اشباع نشده‌اند.

دانشگاه لرستان

‌دکتر خسرو عزیزی در گفت‌وگو با ایسنا با بیان این مطلب اظهار کرد: دانشگاه لرستان درسال تحصیلی جدید برای اولین بار در رشته مهندسی مکانیک دانشجو می‌پذیرد.

وی در خصوص اخذ مجوز رشته محیط زیست و شیلات در دانشگاه لرستان اظهار کرد: کارگروه شورای عالی برنامه‌ریزی و توسعه راه‌اندازی رشته‌های کشاورزی و محیط زیست را ممنوع کرده است که پیگیر هستیم تا در این راستا لرستان را مستثنی در نظر بگیرند.

رییس دانشگاه لرستان اضافه کرد: از لحاظ آمایش آموزش عالی این رشته‌ها (شیلات و محیط زیست) اشباع هستند؛ اما از لحاظ آمایش آموزش عالی منطقه اشباع نیستند.

عزیزی یادآور شد: پیگیر هستیم تا مجوز رشته‌های محیط زیست و شیلات را با توجه به قابلیت‌های استان در این دو مقوله، از سازمان گسترش اخذ کنیم.

وی گفت: در سال تحصیلی جدید ۲۰۰۰ دانشجو در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری در دانشگاه پذیرش می‌شوند.

رییس دانشگاه لرستان یادآور شد: هم‌اکنون ۹۱۷۰ دانشجو در دانشگاه لرستان مشغول به تحصیل بوده که ۱۸۰۰ نفر از آنان در مراکز اقماری (الشتر، نورآباد، کوهدشت و پلدختر) هستند.