ضیا هاشمی سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – معاون فرهنگی اجتماعی وزارت علوم از فراهم شدن زمینه گفتگو و تبادل نظر بین تشکل های دانشجویی در راستای ترویج کرسی های آزاد اندیشی خبر داد.

سید ضیاء هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ترویج کرسی های آزاد اندیشی در دانشگاه ها گفت: برای ترویج کرسی های آزاد اندیشی، برنامه‌های آموزشی را برگزار کرده و توصیه‌هایی را در اختیار دانشگاه‌ها قرار داده ایم و جلسات مختلفی برگزار کرده‌ایم که امسال نیز این روند ادامه دارد.

وی ادامه داد: امسال برنامه‌ ریزی کرده ایم که در خود دانشگاه‌ها، زمینه گفتگو و تبادل نظر بین تشکل های دانشجویی با نظرات مختلف را فراهم کنیم و از این ظرفیت با بهره گیری از تجارب سال های گذشته، بتوانیم یک سال گفتگو و تبادل نظر را برای دانشگاه ها ایجاد کنیم.

معاون فرهنگی اجتماعی وزارت علوم افزود: با فراهم شدن زمینه برای گفتگو و تبادل نظر بین تشکل های مختلف دانشجویی، بخشی از اختلاف نظرات، به عنوان فرصتی برای افزایش تعاملات اجتماعی و گفتگوی فرهنگی استفاده می شود، تا بتواند فضای آزاد اندیشی را در دانشگاه ها را تغییر دهد.