دانشجوی دکتری سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – دکتری دانشگاه آزاد ۹۵ -۹۶ : وزرت علوم فهرست ۱۳۳ رشته / گرایش جدید مقطع دکتری دانشگاه آزاد را که به تصویب این وزارتخانه رسیده است، منحصرا برای ورودی های سال تحصیلی ۹۶-۹۵ و پس از آن مجاز اعلام کرد.

لیست رشته های مجاز دکتری دانشگاه آزاد

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از خبرنگار مهر، براساس فهرست وزارت علوم ۱۳۳ رشته گرایش مصوب دکتری در گروه های علوم انسانی، فنی و مهندسی، علوم پایه، دامپزشکی هنر و معماری و کشاورزی منتشر شده است.

در میان گروه های فوق، گروه علوم انسانی با ۷۴ رشته گرایش، فنی و مهندسی با ۳۶ رشته گرایش، گروه علوم پایه با ۱۳ رشته گرایش، گروه دامپزشکی با ۴ رشته گرایش، گروه هنرو معماری و کشاورزی هر کدام با ۳ رشته گرایش به ترتیب بیشترین رشته گرایش های گروه ها را به خود اختصاص دادند و گروه علوم انسانی با ۷۴ رشته / گرایش بیشترین رشته /گرایش های مصوب شده را به خود اختصاص داده است.

تمام ۱۳۳ رشته گرایش دکتری دانشگاه آزاد اسلامی نیمه دوم شهریور ۹۵ به تصویب رسیده اند و تنها برای ورودیهای جدید سال تحصیلی جدید و بعد از آن کاربرد دارند.

فهرست رشته های مصوب جدید مقطع دکتری دانشگاه آزاد – منحصرا برای ورودی های سال ۹۵

لیست رشته های مجاز دکتری دانشگاه آزاد 96 را ببینید - آزمون دکتری 96

لیست رشته های مجاز دکتری دانشگاه آزاد 96 را ببینید - آزمون دکتری 96

لیست رشته های مجاز دکتری دانشگاه آزاد 96 را ببینید - آزمون دکتری 96

لیست رشته های مجاز دکتری دانشگاه آزاد 96 را ببینید - آزمون دکتری 96

لیست رشته های مجاز دکتری دانشگاه آزاد 96 را ببینید - آزمون دکتری 96

لیست رشته های مجاز دکتری دانشگاه آزاد 96 را ببینید - آزمون دکتری 96

لیست رشته های مجاز دکتری دانشگاه آزاد 96 را ببینید - آزمون دکتری 96

لیست رشته های مجاز دکتری دانشگاه آزاد 96 را ببینید - آزمون دکتری 96