پایان نامه سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – رئیس دانشگاه تبریز گفت: این دانشگاه از پایان نامه های کاربردی دانشجویان در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری حمایت مالی می کند.

محمدرضا پور محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این دانشگاه از پایان نامه های دانشجویان کارشناسی ارشد تا سقف ۵۰۰ هزار تومان و از پایان نامه های دوره دکتری تا سقف ۱.۵ میلیون تومان حمایت مالی می کند.

وی افزود: حمایت مالی از پایان نامه های دانشجویان تحصیلات تکمیلی با اولویت پایان نامه های کاربردی است اما طی سال های گذشته سعی شده که این تسهیلات به تمامی پایان نامه های دانشجویان اختصاص یابد.

رئیس دانشگاه تبریز با بیان اینکه حرکت به سمت فعالیت های کیفی از برنامه های اصلی این دانشگاه است، خاطرنشان کرد: حمایت مالی از پایان نامه های دانشجویان تحصیلات تکمیلی نقش موثری در کیفی سازی فعالیت های آموزشی و پژوهشی دانشگاه دارد.