سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) –  تهران-ایرنا- معاون فرهنگی ، دانشجویی و امور مجلس وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی گفت: شیوه نامه تشکیل هیات نظارت مشترک برای بررسی درخواست های تاسیس اتحادیه های دانشجویی تا دو هفته دیگر نهایی می شود.

پی اچ دی آزمون : به گزارش خبرنگار فرهنگی ایرنا محمدرضا داود آبادی فراهانی عصر امروز در بازدید از خبرگراری جمهوری اسلامی در گفت وگو با خبرنگار فرهنگی ایرنا اظهار داشت: در آئین نامه ای که شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد تشکل های دانشجویی تصویب کرده است یک بند در مورد اتحادیه های دانشجویی بوده است.
وی گفت: در بند مذکور گفته شده که اگر اتحادیه ای می خواهد ایجاد شود ، اگر انجمن های آن اتحادیه از وزارت های بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، علوم تحقیقات و فناوری و دانشگاه آزاد باشند باید یک هیات نظارت مرکزی مشترک برای این تاسیس تصمیم گیری کند.
معاون وزیربهداشت گفت: وزارتین علوم و بهداشت و دانشگاه آزاد هر کدام یک هیات نظارت پنج نفری دارند و آنها حق اعطاء مجوز اتحادیه در سطح ملی را دارند.
فراهانی ادامه داد: اگر اتحادیه ای بخواهد ایجاد شود که انجمن های آن در وزارتین علوم ، بهداشت و دانشگاه آزاد حضور دارند هیچ کدام از سه نهاد مذکور به تنهایی نمی توانند مجوز صادر کنند.
وی یادآور شد: بر اساس آیین نامه باید هر سه هیات نظارت با یکدیگر جمع شوند و یک هیات نظارت مشترک مجوزهای لازم را برای تاسیس اتحادیه های دانشجویی صادر کند.
فراهانی خاطرنشان کرد: چنین هیات نظارت مشترکی تا چند ماه گذشته تشکیل نشده بود و هیچ سند مکتوبی در مورد آیین نامه آن نبود بنابراین مرجعی برای صدور مجوز درخواست های اتحادیه هایی که شامل انجمن های دانشجویی مختلف بود وجود نداشت.
معاون وزیر بهداشت اظهار کرد: چند ماه گذشته آیین نامه هیات نظارت مشترک تهیه شده و اولین جلسه اش را هم هفته گذشته به ریاست وزیر علوم برگزار کرد.
وی گفت: در این جلسه چون کلیات آیین نامه تصویب شد مقرر گردید تا طی دو هفته آینده شیوه نامه مذکور قطعی و نهایی شود.
معاون وزیر بهداشت افزود: اذعان می کنم تا کنون بر اساس قانون عمل نکرده ایم ، یعنی باید به هر درخواستی برای تاسیس اتحادیه دانشجویی ظرف سه ماه پاسخ داده می شد ، اما وزارتین بهداشت و علوم و دانشگاه آزاد در این مورد عملکرد مناسب نداشته اند.
فراهانی تاکید کرد: هم اکنون درخواست تشکیل اتحادیه دانشجویی وجود دارد که گرایش انجمن های متشکل آن اصلاح طلبی و اعتدالی است.
خبرنگار*حمیدرضا بازگشا* انتشار دهنده: طاهره نبی اللهی