پژوهشگاه ورزشی وزارت علوم سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی کشور به اعضای هیات علمی برجسته دانشگاه های سراسر، کرسی پژوهشی اعطا می کند.

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از خبرگزاری مهربه نقل از وزارت علوم، در راستای سیاست های پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی مبنی بر سامان دهی پژوهش های دانشگاهی و حمایت از پژوهش‌هایی که مسیر پژوهشی مشخصی را در یک دوره زمانی چندساله پیگیری می کنند، این پژوهشگاه در حال شناسایی اعضای هیات علمی دانشگاه ها است که حداقل در سه سال گذشته پژوهش های مستقل و پایان نامه ها و رساله های دانشجویان خود را در مسیر و موضوع مشخص هدایت و به انجام رسانده اند و حداقل برای سه سال آینده نیز برنامه پژوهشی مشخصی را طراحی کرده اند .

پژوهشگاه تربیت بدنی وعلوم ورزشی در نظر دارد پس از شناسایی افراد واجد شرایط نسبت به اعطای پژوهانه قابل توجهی اقدام کند، از این رو، از تمام اعضای هیات علمی علاقه مند و واجد شرایط دعوت می شود تا با تکمیل فرم و ارسال آن به پست الکترونیک معاونت پژوهشی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی به آدرس ssrc.rvp@gmail.com  در این فراخوان شرکت کنند.