سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) –  تهران-ایرنا- رئیس دانشگاه شهید بهشتی گفت: یکی از آفت های رشته هایی چون حقوق و روانشناسی، پذیرش بی رویه دانشجو در این رشته ها است.

پی اچ دی آزمون : به گزارش روز دوشنبه ایرنا به نقل از دانشگاه شهید بهشتی، مراسم تودیع حسین مهرپور رئیس پیشین دانشکده حقوق و معارفه قاسمی حامد به عنوان رئیس جدید این دانشکده، برگزار شد.
محمد مهدی طهرانچی با اشاره به جایگاه دانشکده حقوق گفت: در دانشگاه شهید بهشتی هفت منظومه علمی تعریف شده است که دانشکده حقوق یکی از ارکان هفتگانه علمی در دانشگاه شهید بهشتی شمرده می شود.
وی با تاکید بر ارتقاء جایگاه بین المللی دانشگاه، تاکید کرد: انتظار دارم حضور در مجامع بین المللی و گسترش تعاملات و همکاری های علمی و بین المللی مورد توجه جدی قرار گیرد؛ زیرا دنیا تشنه شنیدن حرف های ما است.
رئیس دانشگاه شهید بهشتی در ادامه با آسیب شناسی عرضه و تقاضا در نظام آموزش عالی، تصریح کرد: در نظام آموزش عالی برخلاف نظام بهداشت و درمان، تناسب بین پذیرش دانشجو و بازار کار کنترل نمی شود و یکی از آفت های رشته هایی چون حقوق و روانشناسی، پذیرش بی رویه دانشجو در این رشته هاست.
وی، ضمن تاکید بر لزوم ایجاد نگرش جدید درسیستم آموزش در رشته حقوق، راه اندازی دکترای حرفه ای و دکترای تخصصی در این رشته را یکی از راهکارهای موثر در بهبود عملکرد و پاسخگویی مناسب به نیازهای جامعه عنوان کرد.
خبرنگار: حمیدرضا بازگشا**دبیر: طاهره نبی اللهی