دانشگاه علمی و کاربردی سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – شیراز – معاون اداری، مالی و مدیریت منابع دانشگاه علمی و کاربردی کشور گفت: دانشگاه علمی و کاربردی در موضوع توسعه و افزایش اشتغال در کشور تاثیرگذار است.

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از خبرنگار مهر، علی بدری ظهر دوشنبه در مراسم تودیع و معارفه روسای دانشگاه علمی و کاربردی فارس، گفت: ورود به بخش آموزش های بین المللی باید برای استان فارس یک اولویت باشد زیرا این استان در بحث گردشگری سلامت و مباحث علمی جایگاه مناسبی در کشور دارد.

وی با اشاره به اینکه امروز یکی از مشکلات موجود در کشور بیکاری است، تاکید کرد: استان فارس می تواند با استفاده بهینه از ظرفیت دانشگاه های علمی و کاربردی در توسعه اشغال نقش آفرینی داشته باشد به خصوص اینکه چنین ظرفیتی در استان وجود دارد.

معاون اداری و مالی و مدیریت منابع دانشگاه علمی و کاربردی کشور تصریح کرد: دانشگاه علمی و کاربردی اولویت خود را در کنار علم و دانش به مباحث عملی و کاربردی گذاشته که در مسیر افزایش ایجاد اشتغال تاثیرگذار است.

بدری یادآور شد: خوشبختانه دانشگاه علمی و کاربردی استان فارس از لحاظ فیزیکی و زیر ساختی قابل قبول است و امکانات مناسبی در اختیار دارد در حالیکه در یکی از استانهای همسایه فارس قرار داد خرید ساختمان آنها به زودی نهایی خواهد شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه مشخص شد وضعیت افراد شرکتی و قرار دادی دانشگاه یکی از دغدغه های مسئولین بوده است، گفت: استخدام اینگونه افراد که طی سالهای مختلفی در کنار مجموعه قرارداشته اند به عنوان یک موضوع و دغدغه مطرح بوده که به زودی نتیجه مطلوب حاصل می شود.

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از خبرنگار مهر، طی این مراسم از فعالیت های علیرضا موغلی رئیس سابق دانشگاه تقدیر و علی احمدی به عنوان رئیس جدید دانشگاه علمی و کاربردی فارس معرفی شد.