دیدار رییس مجلس ملی فرانسه با رییس جمهور سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – رئیس دانشگاه تهران گفت: این دانشگاه با ارسال نامه ای از رئیس جمهور برای حضور در مراسم آغاز سال تحصیلی جدید دعوت کرده است.

محمود نیلی احمدآبادی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این دانشگاه نامه ای به دفتر رئیس جمهور ارسال کرده و از وی برای حضور در مراسم آغاز سال تحصیلی دانشگاه ها در مهرماه سال جاری دعوت کرده است.

وی اظهار داشت: درحال پیگیری موضوع هستیم و امیدواریم رئیس جمهور در این مراسم حاضر شود.

رئیس دانشگاه تهران درخصوص زمان برگزاری مراسم آغاز سال تحصیلی نیز گفت: زمان اجرای این مراسم باید با هماهنگی دفتر رئیس جمهور انتخاب شود.

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از خبرنگار مهر، سال گذشته مراسم آغاز سال تحصیلی در دانشگاه صنعتی شریف و با حضور رئیس جمهور برگزار شد.