خوابگاه سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – رئیس دانشگاه تبریز گفت: این دانشگاه برای اسکان دانشجویان در خوابگاه هیچ مشکلی ندارد و به ۱۰۰ درصد متقاضیان خوابگاه ارائه می کند.

محمدرضا پور محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: ظرفیت خوابگاهی دانشگاه تبریز متناسب با دانشجویان متقاضی است بنابراین به تمامی دانشجویان قدیمی و جدید این دانشگاه خوابگاه اختصاص خواهد یافت.

وی افزود: در تابستان امسال تمامی ساختمان های خوابگاهی دخترانه و پسرانه این دانشگاه بازسازی و تعمیر شده اند.

رئیس دانشگاه تبریز خاطرنشان کرد: فرآیند بازسازی، تعمیر و تجهیز خوابگاه های این دانشگاه به پایان رسیده و این ساختمان ها در اختیار دانشجویان متقاضی قرار داده شده است.

پور محمدی درخصوص سلف های دانشجویی دانشگاه تبریز نیز گفت: تمامی سلف های دانشجویی دانشگاه مرمت و بازسازی شده است و ۳ سلف جدید دانشجویی نیز در این دانشگاه تاسیس و راه اندازی شده است.