دانشگاه تربیت مدرسسایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – طرح پایش سلامت دانشجویان جدیدالورود دانشگاه تربیت مدرس از ۱۰ مهرماه آغاز و تا ۱۰ آذرماه ادامه دارد.

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تربیت مدرس، طرح پایش سلامت دانشجویان جدیدالورود این دانشگاه در سه سطح ارزیابی ترکیب بدنی، ارزیابی وضعیت بدنی و ارزیابی آمادگی جسمانی اجرا می شود.

این طرح از سوی معاونت دانشجویی و مرکز تربیت بدنی دانشگاه تربیت مدرس برگزار خواهد شد.

براساس این طرح به دانشجویان کارنامه سلامت ارائه خواهد شد.