کوی.دانشگاه . تهران. سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – معاون دانشجویی دانشگاه تهران گفت: با همکاری صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، در سال تحصیلی ۹۶-۹۵ هیچ خوابگاه رتبه پنجی در دانشگاه تهران وجود ندارد.

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از خبرگزاری مهر، به نقل از صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، حسن به نژاد با اشاره به حذف خوابگاه های رتبه ۵ در دانشگاه تهران افزود: به رغم وجود ۹ خوابگاه رتبه ۵ در دانشگاه تهران، در سال تحصیلی جدید با کمک و اعتبارات صندوق رفاه وزارت علوم دیگر هیچ خوابگاه رتبه پنجی در دانشگاه تهران وجود ندارد.

معاون دانشجویی دانشگاه تهران به تعداد خوابگاه های این دانشگاه اشاره کرد و گفت: در دانشگاه تهران۱۰ هزار واحد خوابگاهی متأهلی، مجردی و خوابگاه های دانشجویان خارجی وجود دارد که در سال تحصیلی جدید اقداماتی برای نوسازی خوابگاه‌های دانشجویی صورت گرفته است.