تشکل های دانشجویی سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – معاون فرهنگی و سیاسی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها از حضور تشکلهای دانشجویی در تریبونهای رسمی کشور مانند نماز جمعه خبر داد.

حجت الاسلام میرمجید سید قریشی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره چهارچوب فعالیت تشکل‌های دانشجویی در سالی که به انتخابات منتهی می‌شود، گفت: تشکل‌های دانشجویی،  ۱۲ توصیه مقام معظم رهبری را که در تابستان امسال در دیدار با تشکل ها مطرح کردند، مد نظر قرار دهند.

وی ادامه داد: به معرفت و آگاهی خود توجه بیشتری کرده و به توسعه مخاطب با ایجاد جذابیت های لازم در این میسر بکوشند، تشکل های دانشجویی جذابت لازم را ندارند، از جذابیت های هنری و ادبی استفاده نمی کنند.

معاون فرهنگی و سیاسی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها افزود: از طرفی از تشکل های دانشجویی خواسته شده در تربیون های رسمی کشور حضور پیدا کنند، برهمین اساس مذاکراتی با ستاد های نماز جمعه کشور صورت گرفته است تا تشکل های دانشجویی ارزشی، بتوانند از تریبون نماز جمعه نیز استفاده کنند.

وی ادامه داد: همچنین در کرسی های آزاد اندیشی اگر با جلساتی، موافق نیستند آن را برهم نزنند، بلکه با تشکیل جلساتی دیگر، پاسخ آنها را بدهند. رعایت قانون در این زمنیه و توسعه مخاطب توصیه اصلی ما به تشکل های دانشجویی است.