سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) –  تهران-ایرنا- رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فن آوری مجلس شورای اسلامی گفت: قانونی که در مجلس برای آزمون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره تحصیلات تکمیلی و به ویژه دوره دکترا تصویب و برای اجرا به دولت ابلاغ شده است، باید از سال جاری عملیاتی شود.

پی اچ دی آزمون : به گزارش روز شنبه ایرنا از روابط عمومی شورای عالی انقلاب فرهنگی، محمد مهدی زاهدی در توضیح مصوبه مجلس در خصوص پذیرش دانشجوی دکتری در دانشگاه ها گفت: مجلس در این مصوبه دو رویکرد آموزشی و پژوهشی را هم زمان در نظر گرفته است.
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: به عبارت دیگر در این قانون پیش بینی شده است برای سنجش و پذیرش دانشجوی دکترا که آموزشی ـ پژوهشی است و برای دانشجوی دکترا که کاملاً پژوهش محور است چگونه باید عمل کرد.
وی در ادامه گفت: در سیستم آموزشی ـ پژوهشی دانشجویان هم باید تعداد مشخصی واحد درسی بگذرانند و هم رساله دکتری خود را بر اساس مقررات وزارت علوم ارائه دهند.
رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فن آوری مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در سیستم پژوهش محور در این مصوبه اساس بر این گذاشته شده که حتماً دانشجو یک مشکل و نیاز کشور را در پایان نامه خود در نظر بگیرد و در زمان مصاحبه این طرح ارائه و پذیرش منوط به مسئله محور بودن طرح ارائه شده براساس نیاز کشور باشد.
زاهدی تأکید کرد: در قانون برای هر دو دسته دانشجویان راهکار ارائه شده و این قانون هم پژوهش محور و هم آموزشی ـ پژوهشی است و به این معنا نیست که ما پذیرش دانشجوی دکتری را در این دو دسته توأمان کنیم و روی پذیرش دانشجوی پژوهشی محور خط بطلان بکشیم.