سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – با نزدیک شدن به دومین دوره از برگزاری «جشنواره ملی دریا مسیر پیشرفت» طرح‌ها و دستاوردهای فناورانه دریایی در سه بخش شرکت‌های دانش‌بنیان، سازمان‌ها و ارگان‌های دریایی و همچنین دانشگاه‌ها و مراکز علمی و تحقیقاتی دریایی بررسی خواهد شد.

صنایع دریایی

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از ایسنا، بخش مهمی از فعالیت‌های ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش‌بنیان دریایی توسعه فناوری‌های کلیدی دریایی است، این آیین‌نامه در جهت انتخاب طرح‌ها و دستاوردهای فناورانه برتر در حوزه صنایع دانش‌بنیان دریایی تدوین شده است. در این راستا شناسایی طرح‌ و دستاوردهای مناسب امری مهم است. بر طبق این آیین‌نامه، طرح‌های ارسالی به دبیرخانه جشنواره ملی “دریا مسیر پیشرفت” در حوزه‌های مختلف صنایع دریایی دریافت و در نهایت در سه بخش شرکت‌های دانش‌بنیان دریایی،  سازمان‌ها و ارگان‌های دریایی همچنین دانشگاه‌ها و مراکز علمی و تحقیقاتی دریایی بررسی خواهند شد.
 
روال اجرایی ارزیابی طرح‌‏ها و دستاوردها

بهنام رضایی، دبیر کارگروه ترویج و آموزش ستاد دریایی معاونت علمی‌و فناوری ریاست‌جمهوری با اشاره به روال اجرایی ارزیابی طرح‌ها و دستاوردهای فناورانه دریایی گفت: برای ارزیابی و داوری در طرح‌های فناورانه ارسالی به دبیرخانه جشنواره، کمیته‌ای در جشنواره تشکیل شده و روند ارزیابی و داوری پیگیری خواهد شد. طرح‌های دریایی توسط کمیته، پذیرش اولیه شده و برای ارزیابی تصمیم گیری خواهد شد.

رضایی با بیان اینکه طرح باید در جهت توسعه فناوری‌های دریایی بوده و یا منجر به توسعه فناوری شود، خاطرنشان کرد: ضمن آنکه طرح باید در اقتصاد و چشم انداز آتی قابل استفاده باشد، باید با مدارک و مستندات کامل توجیه اقتصادی داشته باشد.

دبیر کارگروه ترویج و آموزش ستاد دریایی معاونت علمی با تاکید بر اینکه بازار محصولات ارائه شده باید مشخص شده باشد، تصریح کرد: از سوی دیگر ملاک‌های ارزیابی محصولات و دستاوردهای دریایی ارائه شده بر پایه دیدگاه فناورانه و  برطرف کردن نیازهای دریایی کشور است که در نهایت در سه حوزه به صورت مجزا داوری و ارزیابی شده و در هریک از بخش‌های فوق، سه طرح و سه محصول برتر پس از داوری انتخاب خواهد شد.

بر اساس اعلام روابط عمومی معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری، علاقه‌مندان می‌توانند به منظور دریافت آیین‌نامه مربوطه به سایت ستاد توسعه فناوری و نوآوری صنایع دانش‌بنیان دریایی مراجعه کنند.