سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – رییس دانشگاه فنی و حرفه ای از موافقت وزارت علوم برای حضور هیات علمی فنی در این دانشگاه و واجدالشرایط بودن حدود ۶۰۰ نفر برای دریافت حکم آن خبر داد.
مسعود شفیعی رییس دانشگاه فنی و حرفه ای در گفت وگو با خبرنگار حوزه دانشگاهی گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان؛ گفت: دانشکده فنی و حرفه ای در سال ۹۰ با بیرون آمدن از زیر نظر وزارت آموزش و پرورش و پیوستن به وزارت علوم دانشگاه شد.
وی تغییر ساختارها را در این راستا ضروری دانست و افزود: درواقع کسانی که در ساختار قبلی بعنوان مدرس، هنرآموز یا معلم بودند دیگر باید با اعضای هیات علمی دانشگاهها مقایسه شوند و ازاین نظر به بررسی موضوع پرداختیم.
شفیعی بیان کرد: اگر اعضای دانشگاه فنی و حرفه ای بخواهند هیات علمی شوند، طبق بررسی ها باید مدت زمان زیادی صرف این کار شود به همین دلیل پیشنهاد تطبیق کادر آموزشی به هیات علمی فنی را مطرح کردیم.
رییس دانشگاه فنی و حرفه ای درباره این پیشنهاد اظهار داشت: وزارت علوم با توجه به ضوابط و شرایط خاص به راحتی با عضو هیات علمی شدن اعضای مراکز فنی و حرفه ای موافقت نمی کرد، لذا لغت فنی را (متناسب با نوع دانشگاه خود) به عبارت هیات علمی اضافه کردیم.
وی با اشاره به حدود یک هزار کادرآموزشی در این دانشگاه گفت: از این تعداد، تقریبا ۶۰۰ نفر واجدالشرایط دریافت حکم هیات علمی فنی بودند که تاکنون حکم ۳۶۰ نفرشان خورده شده و مابقی به زودی انجام می شود.
شفیعی با بیان اینکه از طریق فراخوان سال ۹۱ و ۹۴ جذب و تبدیل کارشناسان به اعضای هیات علمی را داریم، یادآور شد: درواقع به سمت افزایش تعداد اعضای هیات علمی فنی کاربلد و کارآفرین حرکت می کنیم تا بتوانیم وظیفه علمی خود رابه صورت بهینه و کیفی انجام دهیم.
گفتنی است، این طرح نوع جدیدی از جذب اعضای هیات علمی است که از سوی وزارت علوم مجوز جذب هیات علمی به دانشگاه فنی حرفه‌ای داده شده تا با توجه به کمبود نیروی هیات علمی در این دانشگاه، جذب هیات علمی با ساختار جدیدی صورت گیرد.
در این طرح دانشگاه فنی حرفه‌ای تحت نظارت هیات جذب وزارت علوم اقدام به جذب اعضای هیات علمی می‌کند که این اعضای هیات علمی تنها باید برای دانشگاه فنی حرفه‌ای فعالیت کنند و مدت فعالیت آن نیز ۳۰ سال است.