غذای دانشجویی سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – معاون دانشجویی دانشگاه صنعتی همدان گفت: درحال برنامه ریزی برای راه اندازی رستوران آزاد برای دانشجویان در این دانشگاه هستیم که غذای سالم به دانشجویان ارائه کند.

مجتبی مظاهری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: رستوان آزاد دانشگاه صنعتی همدان درحال اتمام است اما به دنبال شرکتی هستیم که بتواند در این رستوران غذاهای سالم، گیاهی و ایرانی به دانشجویان ارائه کند.

وی افزود: تاکنون با چند شرکت برای راه اندازی رستوان آزاد این دانشگاه مذاکره کرده ایم.

معاون دانشجویی دانشگاه صنعتی همدان با بیان اینکه تمامی سلفهای دانشجویان این دانشگاه تعمیر و نوسازی شده است، خاطرنشان کرد: زمان ارائه خدمات به دانشجویان در این سلف ها افزایش یافته بنابراین دانشجویان در ساعات بیشتری می توانند از این مکان استفاده کنند.