سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – دکتر رضا ملک زاده معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت از پایگاه تحقیقاتی بیماری‌های نوپدید و بازپدید انستیتو پاستور ایران بازدید کرد.

دکتر ملک زاده

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از ایسنا، دکتر ملک زاده در حاشیه این بازدید با اشاره به پاندمی‌هایی نظیر ابولا، مرسکوروناویروس و زیکاویروس در چند سال اخیر  و ضرورت آمادگی کشور برای پاسخگویی به طغیان‌های مشابه خاطرنشان کرد: وجود پایگاه تحقیقاتی بیماری‌های نوپدید و بازپدید از این نظر برای کشور بسیار مهم است.

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، امکانات و برنامه‌های پایگاه تحقیقاتی بیماری‌های نوپدید و بازپدید را کم نظیر ارزیابی کرد و با تاکید بر اهمیت بهداشتی بیماری‌های نوپدید و بازپدید برای کشور و جهان، بر لزوم حمایت از این مرکز و تحقیقات مرتبط با آن توسط معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت تاکید کرد.

براساس این گزارش، دکتر فیاض از اعضای هیات امنای انستیتو و دکتر بوذری معاون تحقیقات و فناوری انستیتو پاستور ایران کلیاتی در مورد اهمیت پایگاه تحقیقاتی بیماری های نوپدید و بازپدید برای انستیتو پاستور ایران و بهداشت کشور بیان داشتند.