مناظره سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – معاون فرهنگی و سیاسی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها گفت: تاکنون کرسی های آزاداندیشی را به سمت و سوی تخصصی شدن در دانشگاه نبرده ایم و بیشتر از کرسیها بهره برداری سیاسی شده است.

حجت الاسلام میرمجید سیدقریشی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری کسری های آزاد اندیشی گفت: متاسفانه بحث کرسی های آزاد اندیشی در دانشگاه‌های ما به یک فرهنگ تبدیل نشده است.

وی ادامه داد: خیلی کارهایی باید در این زمینه انجام می گرفت، از جمله اینکه، اساتید دانشگاه ها نیز باید به این فرهنگ سازی کمک می کردند.  

معاون فرهنگی و سیاسی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها افزود: خوب بود که اساتید برای خود با حضور گروه‌ ها و افراد منتقد، کرسی های آزاد اندیشی برگزار می کردند این موضوع باعث می شد که به تدریج به دانشجویان نیز سرایت پیدا کند.

وی با بیان اینکه تاکنون کرسی های آزاداندیشی را به سمت و سوی تخصصی شدن در دانشگاه نبرده ایم افزود: بیشتر سعی کرده ایم تا از این کرسی ها بهره برداری های سیاسی خود را داشته باشیم و دانشگاه ها نیز بر همین اساس گاهی احساس خطر داشته و محافظه کاری کرده اند.

 قریشی خاطرنشان کرد: برای برگزاری کرسی های آزاداندیشی در دانشگاه ها سعه صدر و تبعیت از قانون ضروری است.

وی با بیان اینکه کرسی های آزاداندیشی بهترین محل برای چالش های فکری است افزود: دانشگاه محل اندیشیدن و فکر کردن است، برخی مواقع جلساتی را مشاهده می کنیم که جلسات هیاهوهای بی ثمر و برخوردهای غیرنافع برای دانشگاه است.

معاون فرهنگی و سیاسی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها ادامه داد: اگر مدیریت دانشگاه‌ها و تشکل های دانشجویی این ظوابط را رعایت کنند و این  کرسی ها را محل درگیری قرار ندهند، به طور حتم به نفع دانشگاه و فضای کشور است. متاسفانه این موضوعات رعایت نمی شود و هزینه آن را در جایی دیگر پرداخت می کنیم.