سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – رییس دانشگاه تربیت مدرس از شکل‌گیری بنیاد خیرین و تصویب اساسنامه آن و نیز لزوم تاسیس یک شورای راهبردی در زمینه محیط زیست در این دانشگاه خبر داد.
محمد تقی احمدی رییس دانشگاه تربیت مدرس در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه دانشگاهی گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان؛ گفت: براساس بخشنامه سازمان برنامه و وزارت علوم، دانشگاه به عنوان سازمان الگوساز در زمینه مدیریت پایدار محیط زیستی و نیز مدیریت بهینه اقتصادی، باید یک شورای راهبردی در زمینه محیط زیست تاسیس کند.
وی در همین راستا ادامه داد: ما باید در زمینه حفاظت از محیط زیست در دانشگاه از بعد خاک، ‌آب،‌ هوا و در بحث انرژی و صرفه جویی و مصرف بهینه آن، کاهش اتلاف منابع انرژی و کاهش گازهای گلخانه ای به عنوان یک سازمان الگوساز، اثرگذار باشیم.
رییس دانشگاه تربیت مدرس افزود: در بعد مدیریت اداری و اجرایی و نیز در بعد فرهنگ سازی و ایجاد کمپین ها و حرکت های محیط زیستی می تواند اقدامات موثری زیر نظر شورای مدیریت سبز در معاونت پشتیبانی و منابع انسانی دانشگاه صورت گیرد که امیدواریم مدیران دانشگاه در این زمینه همکاری های لازم را انجام دهند.
احمدی درباره موضوع بنیاد خیرین اضافه کرد: در راستای تشویق خیرین برای پشتیبانی از امور دانشگاه ،‌بنیاد خیرین دانشگاه شکل گرفت و هیات امنای آن تشکیل و اساسنامه آن نیز تصویب شد و در شرف اخذ مجوز از وزارت کشور است تا به صورت رسمی به مرحله اجرا در بیاید که امیدواریم با فعالیت این بنیاد شاهد اثرات چشمگیری در زمینه پشتیبانی و پایداری بودجه و تسهیلات دانشگاه باشیم.