سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – بر اساس نتایج منتشر شده از سوی موسسه QS دانشگاه علم وصنعت ایران، رتبه ۱۹ جهان و اول کشوری را در بخش سرانه استنادات علمی به خود اختصاص داد.

دانشگاه علم و صنعت

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از ایسنا بر اساس آخرین رتبه‌بندی۲۰۱۶ دانشگاه‌ها از سوی موسسه QS، دانشگاه علم و صنعت ایران با قرار گرفتن در رده ۵۰۰-۴۹۱ در بین دانشگاه‌های برتر جهان قرار گرفت و در مجموع رتبه دوم برترین دانشگاه کشور را کسب کرد.

براساس این رتبه‌بندی، دانشگاه علم وصنعت ایران با امتیاز ۹۷٫۷ در بخش «نسبت استنادات به تعداد اعضای هیات علمی» در رتبه ۱۹ در بین ۹۱۶ دانشگاه‌ رتبه‌بندی شده سال ۲۰۱۶ قرار گرفت.

درسال جاری موسسه  QSتعداد ۳ هزار و ۸۰۰ دانشگاه را مورد ارزیابی قرار داد که از میان آنها ۹۱۶ دانشگاه برتر رتبه‌بندی شدند. همچنین ۱۰ میلیون و ۳۰۰ هزار مقاله علمی و  66.3 میلیون استناد به مقالات مورد تحلیل قرار گرفته است.

در بین ۵ دانشگاه کشور که در سال ۲۰۱۶ در فهرست دانشگاه‌های رتبه‌بندی شده QS حضور دارند، دانشگاه علم وصنعت ایران رتبه اول از نظر استنادات و در مجموع شاخص‌ها رتبه دوم را کسب کرد.

بر اساس نتایج منتشر شده از سوی QS دانشگاه علم وصنعت ایران رتبه ۱۹ جهان و اول کشوری را در بخش سرانه استنادات علمی در رتبه‌بندی QS به خود اختصاص داد.

نظام رتبه‌بندی QS از سال ۲۰۰۴، تعداد ۷۰۰ دانشگاه‌ برتر جهان را هر ساله ارزیابی و رتبه‌بندی می‌کند و تا سال ۲۰۰۹، نتایج رتبه‌بندی دانشگاه‌های جهان را با همکاری نظام رتبه‌بندی تایمز منتشر می‌کرد؛ ولی از سال ۲۰۱۰ هر یک از دو مؤسسه مذکور به طور مستقل و جداگانه رتبه‌بندی دانشگاه‌ها را انجام می‌دهند.

شاخص‌های ارزیابی دانشگاه‌ها در رتبه‌بندیQS شامل “«اعتبار دانشگاهی» با وزن ۴۰ درصد بر اساس پاسخ‌های ارائه‌شده به نظرسنجی‌های توزیع شده در مراکز دانشگاهی و علمی توسط منابع مختلف اندازه‌گیری می‌شود”، “«نظر کارفرمایان در مورد فارغ‌التحصیلان دانشگاه مورد نظر» یا Employer Reputation با وزن ۱۰ درصد فقط در رتبه‌بندی QS لحاظ می‌شود و در معیارهای سایر نظام‌های رتبه‌بندی موجود نیست”، “«نسبت استاد به دانشجو» با وزن۲۰ درصد”، “«استنادات نسبت به تعداد اعضای هیأت علمی» با وزن ۲۰ درصد” و “«اعضای هیأت علمی بین‌المللی و دانشجویان بین‌المللی» هرکدام با وزن ۵ درصد” است.