پژوهشکده باقرالعلوم (ع) سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – پژوهشکده تبلیغ و مطالعات اسلامی باقرالعلوم علیه السلام، به منظور ایجاد زمینه های مناسب برای ارتقای پژوهشهای مربوط به تبلیغ از پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد و دکتری حمایت می کند.

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از خبرنگار مهر، پژوهشکده تبلیغ و مطالعات اسلامی باقرالعلوم (ع) این فراخوان را با توجه به اهمیت تبلیغ در گسترش دین اسلام، حمایت از پژوهشگران و بهره گیری از ظرفیت های بالقوه دانشگاه ها و مراکز آموزشی و پژوهشی حوزوی اعلام کرده است.

موضوعات پایان نامه ها باید بر اساس موضوعات پیشنهادی گروه مطالعات تبلیغ و ارتباطات دینی، گروه مطالعات تربیتی اجتماعی و گروه تبلیغ و مطالعات اسلامی باشد.

متقاضیان می توانند بعد از انتخاب موضوع فرم درخواست اجرای طرح های تحقیقاتی را تکمیل کرده و آن را به صورت الکترونیکی به نشانی پست الکترونیک که در فراخوان اعلام شده ارسال کنند. 

بعد از تأیید موضوع توسط دبیرخانه حمایت از پایان نامه ها، متقاضیان باید فرم پروپوزال طرح های پژوهشی را تکمیل کرده و دوباره آن را ارسال کنند.

دبیرخانه حمایت از پایان نامه ها بعد از نگارش و دفاع از پایان نامه در مرکز آموزشی، با تحویل آن به دبیرخانه با متقاضیان تسویه خواهد کرد.

موضوعات پیشنهادی برای حمایت از پایان نامه گروه مطالعات تبلیغ و ارتباطات دینی به مسئله شناسی تبلیغ در حوزه های مختلف، موضوعات پیشنهادی در خصوص آینده پژوهی تبلیغ دین، موضوعات پیشنهادی در خصوص مسائل اجتماعی تبلیغ دین، موضوعات پیشنهادی سیاستگذاری اختصاص دارد.

هر کدام از این بخش ها چندین موضوع دارد که متقاضیان می توانند آنها را انتخاب کنند.

موضوعات پیشنهادی برای حمایت از پایان نامه گروه مطالعات تربیتی اجتماعی نیز در حوزه های الف) موضوعات مرتبط با جنبش های نوپدید دینی و عرفان های کاذب، ب- «تربیت تبلیغی و کودکان و نوجوانان»، ج- «تربیت تبلیغی و امر به‌ معروف و نهی‌ از منکر» و د – موضوعات پیشنهادی گروه تربیتی- اجتماعی است.

همچنین موضوعات پیشنهادی برای حمایت از پایان نامه گروه تبلیغ و مطالعات اسلامی نیز در ۶۰ عنوان اعلام شده است که متقاضیان می توانند از آنها استفاده کنند.