سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – از سوی صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران از ۹ طرح پژوهشی جدید در حوزه فنی و مهندسی مصوب شد.

نمایشگاه فناوری برلین

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از ایسنا، با توجه به نقش و جایگاه ویژه علوم مهندسی در ایران و جهان و رشد فزاینده این حوزه علمی در کشور به ویژه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، کارگروه فنی و مهندسی صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران (بنیاد ملی علم ایران) ضمن تعیین عرصه‌های اولویت‌دار این صندوق بر اساس اسناد بالادستی و نیاز کشور، به بررسی و ارزیابی طرح‌های پژوهشی پژوهشگران با موضوعات فنی و مهندسی می‌پردازد.

اعضای کارگروه فنی و مهندسی صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی در آخرین نشست خود، ضمن بررسی طرح‌های رسیده به این کارگروه، با حمایت مادی و معنوی از ۹ طرح پژوهشی موافقت کردند.

این طرح‌های بنیادی و کاربردی در زمینه‌های مهندسی برق، مهندسی بیوتکنولوژی، مهندسی مواد و متالورژی و مهندسی شیمی هستند.

تهیه و انتشار مقاله در مجلات علمی پژوهشی و ISI  از جمله تعهدات مجریان طرح‌های مصوب است.