سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – دبیر علمی نخستین همایش ملی مبحث پنجم مقررات ملی ساختمان یکی از مهمترین دستاوردهای این همایش برای یزد را تأسیس شعبه‌ای از مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در یزد با مشارکت پژوهشکده معماری بومی دانشگاه یزد اعلام کرد.

سفر وزیر راه و شهرسازی به مشهد

محسن عباسی هرفته، در خاتمه‌ اولین همایش ملی مبحث پنجم که با حضور متخصصان ساخت و ساز و مدیران راه و شهرسازی کشور در یزد برگزار شد، در رابطه با دستاوردهای علمی این همایش در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: مبحث پنجم مقررات ملی ساختمان متمرکز بر مصالح و فرآورده‌های ساختمانی است و با معرفی مصالح مناسب و نحوه درست کاربست آنها در ساختمان‌ها، سعی دارد کیفیت ساخت و ساز در کشور و استان یزد را ارتقاء دهد که این مهم در یزد با مصالح بومی، امکان‌پذیر است.

وی گفت: در چارچوب این همایش دو روزه، هشت پانل علمی با موضوعات مصالح و انرژی، مصالح و استاندارد، مصالح نوین و مبحث پنجم، مصالح و محیط زیست، مصالح و بازار، مصالح و معماری، مصالح و آموزش و مصالح و کاربران با کمک متخصصان و پژوهشگران برجسته سراسر کشور برگزار شد و مخاطب مشخص مباحث ارائه شده در این همایش، مهندسان و دانشجویان حوزه‌های مختلف و مرتبط با صنعت ساخت و ساز بودند.

دبیر علمی همایش رویکرد محوری همایش را رجوع مجدد به مصالح بومی و جدی گرفتن آن در حوزه ساخت و ساز ذکر کرد و گفت: با این رویکرد می‌توان عقلانیت را به معماری کشور بازگرداند و برخوردهای سلیقه‌ای تحت تاثیر مد و اشرافی‌گری و سوداگری، مجال کمتری برای تاثیرگذاری در ساخت و ساز کشور پیدا می‌کنند.

وی عنوان کرد: بر همین اساس در بیانیه‌ همایش، محورهایی چون آموزش همگانی، پیامدهای زیست‌محیطی مصالح، شکل‌گیری نهادهای کنترلی در بخش خصوصی، کاهش انرژی برای ساخت و سازها مرتبط با مصالح، مورد توجه و تاکید قرار گرفت.

عباسی هرفته مهمترین دستاورد این همایش برای یزد را استقرار دبیرخانه دائمی مبحث پنجم در یزد و همین طور تأسیس شعبه‌ای از مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در یزد با مشارکت پژوهشکده معماری بومی دانشگاه یزد اعلام کرد.

این عضو هیات علمی دانشگاه گفت: این دبیرخانه دائمی و مرکز تحقیقات با رویکرد پرداختن به مصالح بومی و با محوریت خاک تاسیس شده و می‌تواند نویدبخش حضور جدی مصالح بومی در ساختمان‌ها در آینده باشد.

دبیر اولین همایش ملی مبحث پنجم ساختمان در پایان گفت: تلاش می‌کنیم که این همایش‌ها بتواند کیفیت ساخت و ساز در کشور و استان را از وضعیت نامطلوب کنونی به سطح قابل قبولی برساند.