دانشجو.دانشگاه سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – وزارت علوم از موسسات آموزش عالی غیردولتی خواست تا با اجرای آیین نامه ارتقای این موسسات، زمینه تبدیل آنها به دانشگاه غیردولتی را فراهم کنند.

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از خبرنگار مهر، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از موسسات آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی خواسته است تا براساس آیین نامه ارتقای این موسسات، نسبت به برنامه ریزی و اخذ مجوز ایجاد گروه‌های آموزشی، دانشکده های مصوب و ارتقا به دانشگاه اقدام کنند.

دفتر آموزش عالی غیردولتی وزارت علوم اعلام کرده است با توجه به مصوبه جلسه ۵۴۶ تاریخ ۳۱ شهریور ۸۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی درخصوص تفویض اختیار ایجاد و توسعه موسسه های آموزش عالی غیردولتی به وزارت علوم و به منظور فراهم کردن زمینه و بستر مناسب برای ارتقا آنها، موسسه های مذکور می توانند به رعایت ضوابط و مقررات تعیین شده در این آیین نامه اقدام کنند.

در این آیین نامه این موسسات موظف شده اند نسبت به برنامه ریزی و اخذ مجوز لازم برای ایجاد گروه‌های آموزشی دانشکده های مصوب و در نهایت ارتقاء به دانشگاه غیردولتی اقدام کنند.