سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – مدیر مرکز اردوهای نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری از ثبت نام دانشجویان متقاض در بیستمین دوره ازدواج دانشجویی از امروز، ۲۲ شهریور تا پایان مهر ماه امسال خبر داد.

مراسم جشن ازدواج دانشجویی270 زوج دانشجوی دانشگاه تهران

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از ایسنا، حسین جوادی مسئول مرکز اردوهای نهاد رهبری در دانشگاه‌ها با اعلام این مطلب گفت: ثبت نام بیستمین دوره ازدواج دانشجویی از امروز ۲۲ شهریور همزمان با عید قربان آغاز شده و تا پایان مهر ماه ادامه دارد.

وی افزود: دانشجویانی که تاریخ عقد آنها از اول مهرماه ۹۴ تا ۳۰ مهر  95 باشد مجاز به شرکت در این دوره از دواج دانشجویی هستند.

جوادی گفت: در این دوره ها برنامه‌های آموزش‌های قبل از سفر، حین سفر و بعد از سفر برای دانشجویان پیش بینی شده که به شکل برنامه متمرکز ما با عنوان همسفر تا بهشت در مشهد برگزار می شود.

مسئول مرکز اردوهای نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری افزود: سال قبل حدود ۳۳ هزار دانشجو و ۶۵۰ نفر از اساتید در این دوره ها شرکت کرده بودند.

جوادی در پایان گفت: ۲۹ درصد دانشگاه های وزارت علوم، ۲۷ درصد دانشگاه آزاد، ۷ درصد دانشگاه های وزارت بهداشت و ۷ درصد هم دانشجویان دانشگاه های علمی کاربردی در این دوره ها شرکت کردند.

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از ایسنا، حسین جوادی مسئول مرکز اردوهای نهاد رهبری در دانشگاه‌ها با اعلام این مطلب گفت: ثبت نام بیستمین دوره ازدواج دانشجویی از امروز ۲۲ شهریور همزمان با عید قربان آغاز شده و تا پایان مهر ماه ادامه دارد.

وی افزود: دانشجویانی که تاریخ عقد آنها از اول مهرماه ۹۴ تا ۳۰ مهر  95 باشد مجاز به شرکت در این دوره از دواج دانشجویی هستند.

جوادی گفت: در این دوره ها برنامه‌های آموزش‌های قبل از سفر، حین سفر و بعد از سفر برای دانشجویان پیش بینی شده که به شکل برنامه متمرکز ما با عنوان همسفر تا بهشت در مشهد برگزار می شود.

مسئول مرکز اردوهای نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری افزود: سال قبل حدود ۳۳ هزار دانشجو و ۶۵۰ نفر از اساتید در این دوره ها شرکت کرده بودند.

جوادی در پایان گفت: ۲۹ درصد دانشگاه های وزارت علوم، ۲۷ درصد دانشگاه آزاد، ۷ درصد دانشگاه های وزارت بهداشت و ۷ درصد هم دانشجویان دانشگاه های علمی کاربردی در این دوره ها شرکت کردند.