سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – ‌تفاهم‌نامه تأسیس دبیرخانۀ شبکه – شهر دانشگاه کشورهای اسلامی برای شکوفایی شهری (CPI) بین دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) و بنیاد بین‌المللی رهبران شهری (ICL) و مجمع جهانی شهرهای اسلامی (WAIC) منعقد شد.

18195.jpg

‌به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از ایسنا ، تفاهم‌نامه همکاری بین بنیاد بین‌المللی رهبران شهری (ICL)، مجمع جهانی شهرهای اسلامی (WAIC) و دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) به منظور ایجاد پلی میان دانشگاه‌های کشورهای اسلامی که در برنامه‌های ظرفیت سازی و پژوهش طرح ابتکاری شهری مشارکت دارند و در خصوص تأسیس شبکه شهر – دانشگاه کشورهای اسلامی برای شکوفایی شهری (CPI) منعقد شد.

تأسیس شبکه شهر – دانشگاه کشورهای اسلامی با نگاهی به همکاری و مشارکت بیشتر با دولت‌ها، بخش خصوصی و جامعه مدنی تأسیس و راه‌اندازی می‌شود و تمرکز این شبکه بر این اصل است که چگونه ایده‌های پایداری شهری و دستیابی به اهداف توسعه پایدار در شهر می‌تواند محقق شود و اقدامات اصلی شامل انتشار و اجرای طرح‌های امیدوار کننده، تبادل اطلاعات در حال انجام، جذب دانشگاه‌های جدید و شناسایی نقاط عطف در مسیر  برنامه اسکان بشر ملل متحد (هبیتات) است.

این شبکه شهرهای سراسر جهان را در استفاده از شاخص‌های استاندارد جهانی برای بهبود مدیریت توسعۀ شهری حمایت می‌کند؛ این شبکه برای ارتباط برقرار کردن میان دانشگاه‌های سراسر جهان اسلام تأسیس می‌شود که در پژوهش‌های شهری نوآورانه و برنامه‌های ظرفیت‌ساز با نظر به مشارکت بیشتر با دولت‌ها و بخش خصوصی فعالیت خواهد کرد.

 افراد شرکت کننده در این شبکه اساتید دانشگاه هستند که در بخش پژوهش و ظرفیت سازی پایداری شهری با تجربه گسترده در زمینه بافت‌های شهر اسلامی فعالیت می‌کند و قادر به بحث در مورد راه و روش تقویت ارتباط بین پژوهش و اجرا در حوزه توسعه پایدار شهری از طریق ارائه تجارب گویا یا مطالعات موردی در جهان اسلام و در میان سنت‌های دیگر هستند، تجاربی که قرار است بر روش‌هایی که امر پژوهش در زمینه برنامه‌ریزی و مدیریت شهرهای پایدار به لحاظ زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی انجام می‌دهد، تأکید داشته باشند.

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از ایسنا، مجمع جهانی شهرهای اسلامی تا کنون در حال متحد کردن اعضای ادارات شهرداری‌ها، حرفه های مرتبط با برنامه‌ریزی شهری، مدیریت شهری و معماری برای ترویج رویکردهای اسلامی توسعۀ پایدار بوده است که در زمینه آینده نگری دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) و ICL، WAIC دارای اهداف مشترک هستند.