سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – رییس دانشگاه تربیت مدرس از تصویب «طرح تبدیل و تغییر ماموریت دانشکده فناوری‌های برتر به مرکز مطالعات علوم و فناوری‌های بین رشته‌ای» و «اساسنامه این مرکز مطالعات» خبر داد.

رییس دانشگاه تربیت مدرس

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از ایسنا به نقل از روابط عمومی دانشگاه تربیت مدرس، دکتر احمدی در نشست شورای این دانشگاه در ابتدا به برخی از مشکلات ساختاری،‌ علمی و اجرایی در دانشکده فناوری‌های برتر و ضرورت تحول در این دانشکده و تبدیل آن به مرکز مطالعات علوم بین رشته‌ای اشاره کرد.

وی ادامه داد: مرکز مطالعات بین رشته‌ای تمامی برنامه‌های دانشگاه در خصوص رشته‌های بین رشته‌ای را برنامه‌ریزی، مدیریت و پیگیری می‌کند و هسته‌های بین رشته‌ای که در این مرکز شکل می‌گیرد پس از رشد و بلوغ لازم می‌توانند در آینده تبدیل به دانشکده‌ای مستقل شوند.

سپس دکتر حسینخانی، رییس دانشکده فناوری‌های نوین به بیان توضیحاتی در خصوص اساسنامه و ساختار جدید دانشکده فناوری‌های برتر  در قالب مرکز علوم و فناوری بین رشته‌ای در راستای استفاده از تمام توان دانشگاه و مدیریت رشته‌های بین رشته ای پرداخت.

 در ادامه اعضای شورا به بیان نظرات و دیدگاه‌های خود در خصوص اساسنامه و وظایف و اهداف مرکز مطالعات علوم و فناوری‌های  بین رشته‌ای پرداختند و پس از بحث و بررسی اعضا، طرح تبدیل و تغییر ماموریت دانشکده فناوری‌های برتر به مرکز مطالعات علوم و فناوری‌های بین رشته‌ای و نیز اساسنامه این مرکز با اعمال برخی تغییرات با اکثریت آرا به تصویب رسید.