دانشگاه شریف سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – رئیس دانشگاه صنعتی شریف با صدور احکامی جداگانه، مدیر فرهنگی و رئیس دانشکده علوم ریاضی را منصوب و رئیس دانشکده مهندسی انرژی دانشگاه را ابقاء کرد.

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از خبرگزاری مهر، محمود فتوحی طی حکمی  مهدی شعبانی را بنا به پیشنهاد معاون فرهنگی و اجتماعی از تاریخ ۱۶ شهریور ۹۵ برای مدت دو سال به عنوان مدیر فرهنگی منصوب کرد.

همچنین، رییس دانشگاه طی احکامی جداگانه، امیر دانشگر را از تاریخ ۱۳ شهریور ۹۵  برای مدت دو سال به عنوان رئیس دانشکده علوم ریاضی دانشگاه منصوب و  محمدباقر غفرانی  را از تاریخ ۲۰ خرداد ۹۵ به مدت دو سال در سمت رئیس دانشکده مهندسی انرژی دانشگاه ابقاء کرد.