دانشگاه شهید بهشتیسایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – برنامه دروس رشته «قرآن کاوی رایانشی» برای دانشجویان جدید الورود پژوهشکده اعجاز قرآن دانشگاه شهید بهشتی ارایه شد.

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه شهید بهشتی ، پژوهشکده اعجاز قرآن دانشگاه شهید بهشتی برنامه دروس «قرآن کاوی رایانشی» برای دانشجویان جدید الورود این دانشگاه ارایه داد.

برنامه دروس رشته قرآن کاوی رایانشی

ترم یک ترم ۲ ترم ۳ ترم ۴
صرف و نحو -۳ نظریه های اعجاز لفظی-۳ مباحث ویژه در قرآن کاوی(آنتولوژی) -۳ پاین نامه -۶
یادگیری ماشین -۳ بلاغت -۳ ترجمه ماشینی عربی به فارسی- ۲
مبانی قرآن کاوی-۳ سمینار -۲ کارگاه تدبر در قرآن -۴
تفسیر قرآن -۴ متن کاوی -۳ روش های کاوش قرآن -۲
شناسایی آماری الگو -۳