سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – رئیس کمیسیون دانشجویی شورای تامین استان البرز در خصوص آخرین وضعیت واحدهای صنفی ممنوعه‌ای که در محدوده دانشگاه خوارزمی قرار دارد، گفت: در آخرین جلسه‌ای که با دانشگاه‌ها برگزار کردیم، پیگیری این موضوع به دانشگاه خوارزمی تکلیف شد.

دانشگاه خوارزمی

توکل لطفی در گفت و گو با ایسنا، گفت: طبق قانون استقرار برخی از واحدهای صنفی همچون قهوه خانه‌ها در محدوده مراکز آموزشی ممنوع است. اما این موضوع در محدوده دانشگاه خوارزمی رعایت نشده و قهوه خانه‌هایی در اطراف این دانشگاه مشغول به کار هستند.
وی خاطرنشان کرد: کمیسیون دانشجویی شورای تامین نسبت به اینگونه مسائل حساسیت خاصی دارد از همین رو این موارد را به دانشگاه‌ها گوشزد می‌کند.
لطفی با بیان اینکه دانشگاه‌ها باید با همکاری اماکن نسبت به رفع این معضل اقدام کنند گفت: در آخرین جلسه‌ای که با دانشگاه‌ها برگزار کردیم پیگیری این موضوع به دانشگاه خوارزمی تکلیف شد.