سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – مسئول اداره رفاه دانشجویی دانشگاه هنر اصفهان گفت: وام ودیعه مسکن برای دانشجویان کارشناسی به چهار میلیون تومان و برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی به هشت میلیون تومان افزایش یافته است.

ثبت نام دانشجویان جدید الورود و آغاز سال تحصیلی جدید

شکوفه دقوقی در گفت وگو با خبرنگار ایسنا، با تاکید بر اینکه نرخ وام شهریه امسال کاهش پیدا نکرده است، اظهار کرد: اما به طور کلی نرخ وام‌های امسال افزایش پیدا کرده است. وام‌هایی که صندوق رفاه به دانشجویان پرداخت می‌کند، شامل وام‌های ضروری، ودیعه مسکن، تحصیلی، ازدواج و حج و عتبات عالیات است.

وی افزود: انواع وام‌ها به دانشجویان غیر شاغل، غیر بورسیه و روزانه که شرایط آموزشی را داشته باشند، تعلق می‌گیرد. شرایط آموزشی شامل مواردی همچون اخذ حداقل تعداد واحد مجاز در طول ترم توسط دانشجو، تحصیل در ترم مجاز و… است. دانشجویان کارشناسی هشت نیمسال، کارشناسی ارشد چهار نیمسال و دکتری ناپیوسته هشت نیمسال می‌توانند، وام بگیرند.

مسئول اداره رفاه دانشجویی دانشگاه هنر اصفهان ادامه داد: ودیعه مسکن برای دانشجویان متأهل بیشتر است و آنها برای اخذ وام مسکن مقدم تر از بقیه دانشجویان هستند. وام ودیعه مسکن برای دانشجویان کارشناسی به چهار میلیون تومان و برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی به هشت میلیون تومان افزایش یافته است. 

دقوقی اضافه کرد: نرخ وام‌ها بر اساس نظر صندوق رفاه تعیین می‌شود. دانشجویان در ابتدای ترم تحصیلی درخواست وام می‌دهند و زمانی که تأمین اعتبار شده و از طرف صندوق رفاه تأیید شود، وام به آنها پرداخت می‌شود.

وی با اشاره به نحوه بازپرداخت وام‌ها گفت: در پایان سال تحصیلی، دانشجویان ۱۰ درصد بدهی وام‌هایی که گرفته‌اند را پرداخت کرده و بقیه آن را در هفت دوره به حساب صندوق رفاه واریز  می‌کنند.